ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: 2310.227.145

  • Gallery

    Αθανάσιος Τάκης Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη

Gallery

ΙΑΤΡΕΙΟ: Αθανάσιος Τάκης Ουρολόγος | Χειρουργός Ουρολόγος | Ανδρολογία | Ενδοουρολογία
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αθανάσιος Τάκης Ουρολόγος | Χειρουργός Ουρολόγος | Ανδρολογία | Ενδοουρολογία
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αθανάσιος Τάκης Ουρολόγος | Χειρουργός Ουρολόγος | Ανδρολογία | Ενδοουρολογία
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αθανάσιος Τάκης Ουρολόγος | Χειρουργός Ουρολόγος | Ανδρολογία | Ενδοουρολογία
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αθανάσιος Τάκης Ουρολόγος | Χειρουργός Ουρολόγος | Ανδρολογία | Ενδοουρολογία
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αθανάσιος Τάκης Ουρολόγος | Χειρουργός Ουρολόγος | Ανδρολογία | Ενδοουρολογία
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αθανάσιος Τάκης Ουρολόγος | Χειρουργός Ουρολόγος | Ανδρολογία | Ενδοουρολογία
Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκη